Plzeň
735 908 205
info@erazim.cz

Jan Vodička

svobodná demokratická škola

Kdo jsem

No, to je otázka. Nedávno mi došlo, že tady nejsem proto, abych druhé soudil, ale proto, abych je měl rád. Tak momentálně jsem člověk, co se o to snaží.

Co v Erazimu dělám

To upřímně ještě nevím. Ale slibuju, že to sem na podzim doplním. Co bych chtěl dělat, to je jiná. Žít ve skupině lidí, kteří chtějí zkusit, jestli dají svobodu. A dělat pro to, co bude třeba.

Proč chci pro Erazim pracovat

Celý život dělám s dětmi či s učiteli. Postupně jsem se posouval z běžného školského systému směrem ke svobodě. A Erazim mi přijde na téhle cestě skoro nejdál, co to jde. Tedy asi až na unschooling, ale tam zatím nevím, jak dělat učitele. 🙂

Co mám profesně za sebou

Po pajdě jsem začal učit na základce, z ní přešel na Osmileté gymnázium Buďánka, poté na Národní institut dětí a mládeže, kde se mi podařilo rozběhnout online systém pro podporu talentovaných dětí Talnet. Pak jsem dělal vedoucího SMT v Plzni. No a poslední léta pedagogům na školeních ukazuji, kolika různými způsoby se dají při učení využít deskové hry. Paralelně jsem ve volném čase pořádal a vedl letní tábory, campy pro nadané a jejich rodiče, založil a pořádal MČR v deskových hrách, NERFLigu a vymýšlel deskové hry, kterých mi u různých firem vyšly dvě desítky…