Plzeň
735 908 205
info@erazim.cz

Radka Liliana Duchková

svobodná demokratická škola

Kdo jsem

Jsem žena ve středním věku, matka 4 dětí, z nichž nejstarší, 20letý, právě skládá „zkoušku dospělosti“ ve čtvrťáku a nejmladší, 10letá, je ve čtvrté třídě v projektu „Začít spolu“. Prostřední dvojčata jsou v prváku střední školy.

Co v Erazimu dělám

Cokoliv bude třeba. Svou bdělou přítomností budu součástí týmu jedinců, jež se budou společně podílet na utváření harmonického, zdravého prostředí, jež umožní rozvinout plně své potenciály, vyjádřit asertivně svůj názor, kde lidé mohou poznávat sebe sama v bezpečném a chráněném prostředí. V případě potřeby zároveň mohu jakkoliv přispět i s harmonizací či terapeutováním.

Co mám za profesně za sebou

Mám za sebou 20 let vývoje a výchovy vlastních dětí, kdy to bylo vše na plný úvazek. 🙂
Prošla jsem si waldorfským seminářem, založili jsme zde školu tohoto zaměření, do níž nastoupil pak i můj prvorozený syn. Věnovala jsem se i intuitivnímu vzdělávání, později jsem se od pedagogiky odklonila k terapiím a masážím. Ovládám vše z Access Concessiouness, theta healing, umím masáže 5 kontinentů, expanse therapy, Sungate a další jemné a vědomé masáže či terapie.

Neustále se vzdělávám, nyní zrovna studuji Anatomii lidské mysli a komunikaci. Se svými dětmi jsme si prošla domácí výukou, lesní, komunitní, waldorfskou, Montessori a intuitivní pedagogikou.

Proč chci pracovat pro Erazim

Protože vím, že jediná cesta, která člověka baví, je ta,
kterou si vybere sám ze své svobodné vůle.
Od mala vím, jak má takové zdravé podporující prostředí
vypadat a od 1. třídy jsem říkala, že tu školu založím, když
jsem nic takového okolo sebe neviděla. Pak už jsem během svého
života jen dělala vědomé kroky k tomuto cíli. Konečně mám tu
čest a příležitost být součástí týmu, kde toto dětem
můžeme umožnit.